Học Viện Ánh Sáng

Để phát triển một doanh nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế đất nước nói chung, Nhân Tâm Group hiểu rằng vai trò của nguồn nhân lực là vô cùng quan trọng. Với mục tiêu đáp ứng thang đánh giá năng lực lao động trong thời đại mới, Nhân Tâm Group chủ trương thành lập học viện Ánh Sáng (Spark Academy) nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ, năng lực quản trị và tư duy phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện đại. Đồng thời là nơi nuôi dưỡng thái độ và tác phong làm việc chuyên nghiệp theo chuẩn lao động 4.0

Đồng Hành Với

Truyền thông là gì? Làm truyền thông là làm gì? Làm truyền thông có phải là làm quảng cáo??? Những ngộ nhận trong ngành và hơn thế nữa. Hãy quay lại những bước nền tảng nhất trước khi bước xa hơn

Media Basic

OOH Basic

Digital 101

Programmatic

SEO/SEM

Giỏi về chuyên môn, IQ cao chưa đủ để giúp bạn thành công. EQ với những kỹ năng mềm sẽ giúp bạn quản trị tốt bản thân mình và giúp bạn đi xa hơn trên con đường mà mình đã chọn, trong công việc cũng như trong cuộc sống riêng…

Tư duy phản biện

Phương trình chữ "Tín"

Nghệ thuật đặt câu hỏi

Quản trị khủng hoảng

Quản lý thời gian

Nghệ thuật lắng nghe

Phục vụ khách hàng

Quản trị bản thân

Trình bày và thuyết phục

Nghệ thuật phản hồi

Quản trị dự án kinh doanh

Phép xã giao trong KD

Nghệ thuật nói trước đám đông

Quản lý căng thẳng, áp lực

Sự khác biệt giữa một Manager và một Leader là gì? Lãnh đạo không phụ thuộc vào chức danh mà phụ thuộc vào thái độ và tầm nhìn. Một nhà lãnh đạo tốt nhất cũng chưa đủ, nên là một nhà lãnh đạo có thể truyền cảm hứng. Làm sao để trở thành một nhà lãnh đạo vừa có Tâm và Tầm?

Kỹ năng đàm phán

Quản lý thay đổi

Nghệ thuật giao việc

Nghệ thuật truyền "Lửa"

Quản lý xung đột

Quản lý đội nhóm

Nghệ thuật coaching

Cách lập mục tiêu

Phát triển nhân viên